Praktisch

Reservatie

Reservatie kan online via onze website of telefonisch. De mobile ontvangst is in de Voerstreek niet altijd even goed omwille van de grensstreek. Indien u ons niet onmiddellijk kan bereiken, spreek dan een boodschap in, wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. In het weekend geven wij de voorkeur aan boekingen voor twee nachten.


Annulering

50% van de totale reservering tot 7 dagen voor aankomst
 Tot 3 dagen voor aankomstdatum: = 80% van totale reservering 
Nadien wordt de totale reservatie in rekening gebracht.
Bij omzetten (enkel tijdig en uitzonderlijk mogelijk) naar een andere datum wordt 
een administratiekost aangerekend van 50€ 


Inchecken 

Graag tussen 17.00u en 19.00u. 
Past dit niet voor u en u wil later inchecken dan kan dat in overleg 
mits een toeslag van min. 25 Euro afhankelijk van uw uur van aankomst.
Vroeger inchecken kan standaard niet. 


Uitchecken 

Ten laatste om 11.00u. 
Bij het uitchecken wordt de kamer gecheckt en de afrekening gemaakt van de minibar en andere consumpties. 


Betalingen 

Reservatiebetalingen gebeuren voorafgaand. 
De afrekening m.b.t. verbruik van drank e.d. wordt gedaan bij vertrek. 
Betalen kan met bankkaart, creditkaart of cash 


Waarborg 

Er wordt een waarborg ter waarde van het reservatiebedrag gevraagd die u zonder probleem bij vertrek terugkrijgt wanneer u de kamer als een goede huisvader behandeld heeft. 


Ontbijt

Tussen 08.30 u en 10.00 u in de ontbijtruimte. 


TV

Hof van Vervoering heeft digitale televisie en een persoonlijke Netflix per kamer


Telefoon

Een vast telefoontoestel is op aanvraag beschikbaar. 


Housekeeping

Om 11u vragen we u de kamers toegankelijk te maken voor de housekeeping. 
Indien de kamers niet tijdig toegankelijk zijn wordt de housekeeping overgeslagen. 
Op zondagen en feestdagen is er geen volledige housekeeping. Op die dagen worden enkel de handdoeken ververst en wordt u kamer voorzien van een nieuwe fles water.


Algemene voorwaarden 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of verlies die een gevolg zijn van uw eigen onoplettendheid. 
Als u de kamer betreedt bent u wettelijk verantwoordelijk voor het gebruik van de kamer van onze accomodatie. Indien u schade aanbrengt is dit op uw eigen kost als gast en zal dit aangerekend worden. 


Reglement
 1. U heeft gekozen voor een B&B. Dit betekent dat u in de huiselijke sfeer van een gezin komt en dit met de voor- en de nadelen. 
 2. U respecteert dusdanig ook het privéleven van de gastvrouw en haar nachtrust. 
 3. Hof van Vervoering werd met de grootste zorg en met de grootste liefde ingericht. U draagt dan ook zorg voor de kamer en de spulletjes die u ter beschikking worden gesteld. 
 4. U neemt geen zaken die eigendom zijn van Hof Van Vervoering mee naar huis. Bij diefstal zal immers aangifte gedaan worden bij de politie. 
 5. Bij vernieling zal u de kosten hiervan dienen te dragen. Ongelukjes kunnen altijd gebeuren, u dient dan wel echter de schade te vergoeden. 
 6. Roken is in de gehele B&B verboden. 
 7. Alcoholmisbruik, (soft)drugsgebruik en (soft)drugsverhandeling zijn verboden. 
 8. Prostitutie en andere niet toegestane activiteiten zijn verboden. 
 9. Andere mensen dan de gasten zelf hebben geen toegang tot de gastenkamers. 
 10. U respecteert de rust van uw medegasten. 
 11. Alhoewel ikzelf enorm van honden hou, kan ik echter geen honden toelaten in de B&B omdat ze niet kunnen slapen op de kamers.
 12. Wij wensen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. In dat kader vragen wij u om verstandig om te gaan met water, elektriciteit, verwarming en met het gebruik van handdoeken.

             Covid-maatregelingen en -huisregels worden u op                                   aanvraag en bij reservatie toegestuurd


Privacyverklaring Hof van Vervoering


Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website www.hofvanvervoering.be
en blog https://www.hofvanvervoering.be. De website wordt uitgebaat door Veerle Reekmans, Hof van Vervoering Kloosterstaat 13, 3798 ’s-Gravenvoeren (Voeren), met ondernemingsnummer 0833.829.024.

1. Doel van de privacyverklaring
Hof van  hecht veel belang aan de privacy van de gebruikers van haar website en gaat
zorgvuldig om met hun persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving.
De Privacywet van 1992 verandert op 25 mei 2018 in Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw
persoonsgegevens.
Indien je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van je
persoonsgegevens door Hof van Vervoering, kan je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in deel 9 van deze verklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
2.1 Gegevens die jij ons bezorgt
Wanneer je periodieke meldingen van ons wilt ontvangen verleen je ons uitdrukkelijk de toestemming om alle persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die je ons bezorgt of bevestigt via het formulier op onze website of het formulier dat wij je bezorgen via mail.
2.2 Cookies
De website www.hofvanvervoering.be maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die jouw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Cookies zorgen ervoor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend waardoor surfen op de site nog gemakkelijker voor je wordt. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers.

3. Waarom verwerken we jouw persoonsgevens?
3.1 Gegevens die je ons bezorgt
De door jou opgegeven persoonsgegevens via het invulformulier worden door ons gebruikt om
nieuwsbrieven te bezorgen die:
- je informeren over nieuws en acties en uitnodigen voor evenementen uit de streek
3.2 Cookies
We maken een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies: Hof van Vervoering. Kloosterstraat 13, 3798 's-Gravenvoeren Telefoon: +32 (0)4 285 56 31 E-mail: info@hovanvervoering.be Website: www.hofvanvervoering.be
- functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend.
- Niet-functionele cookies zijn niet nodig om de website goed te laten werken. Zo plaatsen we bijvoorbeeld analytische cookies. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website nog kunnen verbeteren.
Het is mogelijk om via de instellingen van jouw internetbrowser niet-functionele cookies te laten blokkeren of te beheren. Bovendien kan je op elk moment de geïnstalleerde cookies van je computer verwijderen. De manier waarop je dit doet verschilt per browser. Als je cookies weigert en / of verwijdert, is het mogelijk dat je geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden die onze website biedt.

4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
Om onze dienstverlening te onderhouden en te verbeteren doen we soms een beroep op derde partijen, zoals ontwikkelaars en IT dienstverleners. Je persoonsgegevens worden indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners overgemaakt. Met deze derde partijen sluiten we een overeenkomst om te zorgen dat zij je persoonsgegevens enkel conform de instructies van Hof van Vervoering verwerken en daarbij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als wij.
Hof van Vervoering blijft verantwoordelijk voor deze verwerking door derden.
Op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen sommige
persoonsgegevens worden doorgezonden aan bevoegde autoriteiten. Bijvoorbeeld in het kader van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen.
5. Hoelang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn (zie deel 2 van de privacyverklaring). Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt (zie deel 6 van de privacyverklaring).

6. Het intrekken van je toestemming en andere rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens
Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je steeds het recht op:
- Het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens
- door één, meerdere of alle opgegeven voorkeuren voor het ontvangen van communicatie door
Toerisme Voerstreek vzw in te trekken
- door de instellingen voor cookies te wijzigen in je browser (deel 3 van de privacyverklaring)
- Een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens
- Een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens
- Een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
- Een verzoek tot algehele verwijdering van jouw persoonsgegevens
- Een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar
jezelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft)
- Een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je bezorgen via de kanalen die vermeld
worden in deel 9 van deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je
ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend
onder de naam Privacycommissie). Je vindt de contactgegevens hier:
https://www.privacycommissie.be/nl/contact.

7. De beveiliging van jouw persoonsgegevens
Hof van Vervoering doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgevingen en verzekeren op deze manier de bescherming van jouw rechten.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijkn na de publicatie ervan van kracht. We moedigen gebruikers daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed zouden kunnen hebben op jou.
Belangrijke wijzigingen zullen uiteraard worden meegedeeld aan gebruikers door kennisgeving via de standaard communicatiekanalen.
Wanneer wij van plan zijn om persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor ze zijn verkregen, verstrekken wij voor die verdere verwerking, daarvoor alle relevante verdere informatie via onze gebruikelijke kanalen.

9. Contactgegevens Hof van Vervoering
Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Hof van Vervoering
Veerle Reekmans
Kloosterstraat 13
3798 ’s-Gravenvoeren (Voeren)
+32 (0)4 285 56 31
info@hofvanvervoering.be

NEEM ALVAST EEN INKIJKJE

Subscribe